Vitaliv - Villkor

Villkoren. Dessa villkor för Vitaliv (“Villkoren”) gäller åtkomst och användning av den elektroniska handelswebbplatsen av https://shop.vitaliv.com samt tillhörande tjänster och domännamn (tillsammans “webbplatsen”) av enskilda användare eller organisationer (“användaren”). Villkoren utgör ett rättsligt bindande avtal mellan Vitaliv (definierat nedan) och användaren med avseende på användarens tillgång till och användning av webbplatsen, samt köp av tillägg som erbjuds via webbplatsen (“produkterna”). Villkoren gäller inte programvara, webbplatser eller tjänster från tredje part. Rubrikerna i dessa villkor är endast vägledande och har ingen begränsande eller annan effekt på villkoren.

Webbplatsverksamhet. Webbplatsen ägs och drivs av Vitaliv AS, som har adressen Vitaliv AS, Postboks 2044, 2811 Hunndalen, Norge. Vitaliv kan kontaktas via e-post se@vitaliv.no eller telefon +46 852 503 463 (10-15)

Åldersgränser. Webbplatsen marknadsförs inte och bör inte användas av personer under 18 år. Användare som har föräldraansvar för ett barn (t.ex. föräldrar eller vårdnadshavare) kan beställa produkterna för sina mindreåriga barn. Vitaliv tillåter dock inte barn under 18 år att göra sådana beställningar på egen hand.

Bokningar. Även om Vitaliv regelbundet granskar informationen på webbplatsen kan Vitaliv inte garantera noggrannheten, tillförlitligheten, aktualiteten, relevansen eller fullständigheten av den information som finns tillgänglig på webbplatsen, vare sig den tillhandahålls av Vitaliv eller någon tredje part.

Tredjepartslänkar och innehåll. Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser, applikationer och andra webbaserade källor som ägs och drivs av tredje part. Webbplatsen kan också innehålla information och annonser. Vitaliv är inte på något sätt ansvarigt eller ansvarigt för innehållet i sådana tredjepartslänkar, information eller annonser, inte heller de säkerhets- och sekretessprocedurer som implementeras av dem som driver tredjepartswebbplatser. Användaren måste utöva aktsamhet innan han klickar på sådana tredjepartslänkar eller annonser.

Andre relevante vilkår. I tillegg til Vilkårene, er dokumentene listet nedenfor også styrende for Brukerens tilgang og bruk av Nettstedet; disse bør leses og tolkes i sammenheng med disse Vilkårene:

Vitalivs sekretesspolicy, tillgänglig på: https://shop.vitaliv.com/vilkar/personvern.php - ger en detaljerad beskrivning av hur Vitaliv hanterar personlig information som samlas in och behandlas via webbplatsen;

Vitaliv Cookie Statement, tillgängligt på: https://shop.vitaliv.com/vilkar/cookiespolicy.php - ger en översikt över alla cookies som används av Vitaliv; Villkor för respektive kontrakt; och andra individuella villkor som görs tillgängliga på webbplatsen.

Produkterna

Produkterna kan finnas i begränsade storlekar och kvantiteter. Produkterna är tillgängliga så länge de visas på webbplatsen. Vitaliv gör ett rimligt försök att säkerställa korrekt produktion av färger, bilder och andra specifikationer med avseende på produkterna. Vitaliv garanterar inte att (i) skärmen på användarens elektroniska enhet återger färgerna och bilderna på produkterna på ett korrekt sätt och (ii) att kvaliteten på produkterna uppfyller kundens förväntningar. Även om produkterna kan vara till nytta för människors hälsa, faller de inte inom den kategori av “läkemedel” som definieras i EU: s direktiv 65/65 / EC och 92/73 EC; istället tillhör definitionen “kosttillskott” som beskrivs i artikel 2 ai EU-direktiv 2002/46 / EC. Vitaliv förbehåller sig rätten, men är inte skyldig, att: Begränsa försäljningen av Produkterna till någon person, geografisk region eller jurisdiktion, och kan utöva denna rätt från fall till fall. Begränsa mängden produkter som säljs;

Ändra tillgängligheten eller beskrivningen av produkterna när som helst och utan föregående meddelande; och Avbryt produkterna när som helst.

Prövotid. Testperioden är ett villkor som endast gäller prenumerationsprodukter. Vitaliv erbjuder en 30-dagars provperiod för produkterna (“testperioden”) från och med försäljningsdatumet (dvs. den dag användaren gör beställningen). Produkterna som mottagits av användaren under testperioden kallas provpaketprodukter. I början av provperioden får användaren den första beställningen med rabatt och frakt ingår. Genom att göra en beställning för försöksperioden och förhandsgodkännande ingår användaren en prenumerationsplan för produkterna. Detaljerna i anslutning till prenumerationsplanen görs tillgängliga för användaren innan kontraktet för testperioden ingås. Testperioden gäller bara en gång per hushåll. Om användaren tidigare har erhållit ett paketerbjudande faktureras nästa beställning till ordinarie pris.

Ersättningar och betalningar

Ersättning. Köpet av Produkterna är föremål för en tillämplig kompensation ("Ersättning") som ska betalas av Användaren antingen på prenumerationsbasis eller som individuella betalningar. Om Användaren väljer en prenumerationsplan börjar prenumerationen omedelbart efter att Användaren har gett uttryckligt samtycke på Webbplatsen. Genom att ingå ett försäljningsavtal med Vitaliv (dvs. göra en beställning av produkterna) samtycker användaren till att betala avgifterna i enlighet med dessa villkor, de villkor som är förknippade med ersättningen och andra villkor som gäller vid tidpunkten för ingående av avtalet. Avgifterna kommer att förbli giltiga så länge som (i) de anges på webbplatsen eller (ii) de kommuniceras av Vitaliv. Avgifterna kan ändras med minst trettio kalenderdagars varsel till Användaren (om Användaren har en prenumerationsplan) eller utan förvarning (om Användaren inte har en prenumerationsplan). Under teckningstiden förbehåller sig Vitaliv rätten att göra mindre justeringar av Ersättningen för ordinarie beställningar.

Skatter. Om inte annat anges inkluderar Ersättningen alla tillämpliga försäljningsrelaterade skatter, mervärdesskatter och andra avgifter som är föremål för tull som åläggs av skattemyndigheterna.

Betalningsmetoder. Avgifterna betalas av Användaren via faktura som de får tillsammans med paketet som innehåller Produkterna.

Periodiska avgifter. Fakturorna skickas automatiskt i början av varje faktureringscykel tillsammans med paketet som innehåller Produkterna. Om inte Användaren säger upp prenumerationen före slutet av den aktuella prenumerationsperioden, kommer Vitaliv automatiskt att förnya prenumerationsplanen baserat på förnyelsecykeln och utfärda en faktura för utestående avgifter.

Uppsägning av prenumeration och ångerrätt

Uppsägning av prenumerationen. Prenumerationer måste avslutas minst tjugoåtta kalenderdagar före slutet av den aktuella faktureringsperioden för att undvika automatisk förnyelse och debitering med Användarens betalningsmetod. Uppsägningstiden för prenumerationen anges på Användarens faktura. Retur av produkterna (andra än provpaketsprodukterna) ersätter inte användarens uppsägning av användarens prenumeration.

Ångerrätt. Vitaliv respekterar konsumenternas rättigheter och följer gällande konsumentskyddslagstiftning. Om Användaren köper Produkter som konsument (dvs. en fysisk person som inte huvudsakligen fungerar som en del av en affärsverksamhet) har Användaren rätt att frånträda serviceavtalet med Vitaliv inom en period av 14 dagar efter att Användaren har fick prenumerationens provpaket. För att utöva denna rätt måste Användaren informera Vitalivs kundtjänst om beslutet att frånträda avtalet genom att skicka ett e-postmeddelande till se@vitaliv.no eller ringa +46 852 503 463 (10-15) innan 14-dagarsperioden löper ut. Efter att Vitaliv har underrättats om Användarens utövande av ångerrätten måste Användaren skicka tillbaka Produkterna till Vitaliv och betala alla fraktkostnader. Vitaliv kommer att återbetala de avgifter som användaren betalat inom 14 dagar efter att ha mottagit användarens meddelande om utövande av sin ångerrätt genom att använda samma betalningsmetod som användes för att genomföra köpet. I vilket fall som helst kommer Användaren inte att debiteras några avgifter på grund av återbetalningen.

Du kan ladda ner returformuläret här.

Ångerrätten gäller inte under följande omständigheter:

  • Om användaren köper Produkterna som en icke-konsument (en "konsument" är en fysisk person som köper för ändamål som faller utanför klassificeringen handel, affär eller yrke); eller
  • Det förseglade produkterna har öppnats eller använts

Straff för överträdelse. Böterna för brott mot försäljningsavtalet beror på det totala beloppet för användarens utestående avgifter. Bötesatsen är 25% av det totala utestående beloppet (t.ex. om prenumerationspaketet kostar 799 SEK, blir böterna för brott mot försäljningsavtalet 199.25 SEK). Kontakta Vitalivs kundtjänst för frågor om böter.

Om Vitaliv har anledning att tro att Användaren missbrukar provpaketsschemat (t.ex. på grund av upprepade förfrågningar om att avsluta prenumerationen från samma Användare), kan Vitaliv vägra Användaren att beställa fler provpaket

Böter för brytande. Böterna för brytande mot försäljningsavtalet beror på det totala beloppet av Användarens utestående avgifter. Bötestaxan är 25 % av det totala utestående beloppet (om abonnemangspaketet till exempel kostar 799 NOK blir böterna för brytandet mot försäljningsavtalet 199,75 NOK). Kontakta gärna Vitalivs kundtjänst om du har frågor angående böter.

Anspåk. Anspråk kan endast göras för produkter med tillverkningsfel. I sådana fall måste kunden kontakta kundtjänst för ytterligare instruktioner. Produkter som skickas av Vitaliv innan Användarens reklamation måste betalas i sin helhet.

Leverans och returer

Leverans. Vitaliv kommer att leverera produkterna till den adress som användaren angett under utcheckningsprocessen. Leveransen utförs av tredje parts fraktpartners (Posten) och medför fraktkostnader som betalas av Användaren, om inte annat anges på Webbplatsen. Efter att Vitaliv tagit emot en beställning från Kunden tar leveransen 14 dagar. Den beräknade leveranstiden kan ändras efter Vitalivs eget gottfinnande. Leveranstiden är endast en uppskattning och kan bero på flera olika faktorer som Vitaliv kanske inte har kontroll över.

Misslyckad leverans. Om Vitaliv inte kan leverera Produkterna och detta beror på ett fel som Användaren har gjort (t.ex. Användaren har angett fel adress) kan Vitaliv, men är inte skyldig att, ordna med en retur av Produkterna.

Kundtjänst

Vitalivs kundtjänst finns alltid tillgänglig om Kunden har problem, frågor eller vill ge feedback. Vitaliv gör sitt yttersta för att göra användarna nöjda med de produkter de köper från webbplatsen. Förfrågningar från användare besvaras så snart som möjligt.

Postadress: Vitaliv AS, Postboks U248 , SE-202 29 Malmö, Sverige
E-postadress: se@vitaliv.no

Telefonnummer: +46 852 503 463 (10-15)

Annonsrelaterad kommunikation

Nyhetsbrev. Om Vitaliv har Användarens e-postadress eller telefonnummer kommer Vitaliv då och då att skicka Användaren ett nyhetsbrev eller ett SMS för att hålla Användaren informerad om Produkterna och exklusiva erbjudanden som kan vara av intresse för Användaren. Sådan annonsrelaterad kommunikation skickas i följande fall:

  • Om Vitaliv får Användarens uttryckliga ("opt-in") samtycke att ta emot marknadsföring; eller
  • Användaren prenumererar frivilligt på annonsrelaterad kommunikation (t.ex. via formuläret på webbplatsen); eller
  • Vitaliv skickar information om sina nya produkter och tjänster som är nära relaterade till produkter och tjänster som Användaren redan använder.

Opt-out annonsrelaterad kommunikation. Användaren kan när som helst vägra att ta emot annonsrelaterad kommunikation, utan kostnad, genom att klicka på en angiven länk som finns i något nyhetsbrev eller SMS, eller genom att kontakta Vitaliv direkt.

Servicerelaterade meddelanden. Vitaliv kommer vid behov att skicka viktig information till Användare, såsom meddelanden om beställningar, betalningar, tekniska aspekter av Webbplatsen, Användarens integritet och säkerhet och andra administrativa frågor. Denna typ av information faller utanför klassificeringen av annonsrelaterad kommunikation som kräver användarens förhandsgodkännande.

Immateriella rättigheter

Användare kan ladda upp och lägga upp vissa typer av innehåll via webbplatsen ("Användarinnehåll"). Användarinnehållet kan göras tillgängligt för andra användare av webbplatsen. Användaren ansvarar för (i) att utöva tillbörlig aktsamhet vid uppladdning av användarinnehåll till webbplatsen, (ii) att inte göra känslig information offentligt tillgänglig för andra användare av webbplatsen, och (iii) se till att, när användarinnehåll laddas upp till webbplatsen, att Användaren följer dessa Villkor.

Genom att ladda upp användarinnehåll till webbplatsen ger användaren Vitaliv obegränsade, underlicenserbara, avgiftsfria, eviga och oåterkalleliga rättigheter att använda, distribuera, visa, annonsera, anpassa, remixa, offentligt presentera, extrahera, producera härledda verk från och reproducera Användarinnehåll i syfte att driva webbplatsen och utöva företagets legitima affärsintressen.

Användaren samtycker härmed till att inte (i) lägga upp något innehåll som bryter mot dessa villkor eller tillämplig lag, inklusive andra immateriella rättigheter, och (ii) att betala några avgifter, avgifter och annat kapital som är tillämpligt på användarinnehållet.

Användaren samtycker till och förstår att Vitaliv kan, men är inte skyldig att, övervaka och granska användarinnehåll för att stödja webbplatsens säkerhet. Vitaliv förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, vägra att ladda upp, modifiera, ta bort eller ta bort användarinnehåll helt eller delvis, om innehållet bryter mot dessa villkor eller om det finns risk för att skada webbplatsens rykte. Användaren är ensam ansvarig för användarinnehållet.

Användarinnehåll inkluderar respektive användares personliga åsikter och rekommendationer; Användarinnehåll återspeglar inte Vitalivs åsikter, godkännanden, rekommendationer eller skyldigheter.

Den största delen av innehållet som är tillgängligt på webbplatsen ägs av Vitaliv, dess partners, agenter, licensgivare, återförsäljare och/eller andra innehållsleverantörer. Sådant innehåll inkluderar, men är inte begränsat till, bilder, text, audiovisuellt innehåll, källkod, varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, grafik och knappikoner. Webbplatsens innehåll skyddas av gällande immateriella rättigheter och internationella fördrag. Såvida inte föregående skriftligt tillstånd från Vitaliv har beviljats, har Användaren inte rätt att kopiera, distribuera, avslöja, demontera, modifiera, reverse engineering, översätta, anpassa, hyra ut, låna ut, leasa ut eller försöka ge webbplatsens innehåll till tredje part , eller använd manuella eller automatiska metoder för att datorskrapa allt innehåll som är tillgängligt på webbplatsen.

Användaren får inte använda Vitalivs varumärke, ord eller figurmärken som tillhör Webbplatsen eller tredje parts varumärken utan föregående medgivande från varumärkesägaren. Användaren får inte använda sådana varumärken eller varumärken utan att ha fått skriftligt medgivande från Vitaliv på något sätt som kan antyda att Vitaliv sponsrar, godkänner eller är ansluten till Användaren.

Tredjeparts immateriella rättigheter som finns tillgängliga på webbplatsen tillhör inte Vitaliv och förblir respektive tredje parts ägares egendom.

Ansvarsbegränsning

Såvida det inte begränsas av tillämplig lag eller på annat sätt specificeras, är Vitaliv inte ansvarigt för någon förlust eller skada, inklusive, men inte begränsat till, ekonomisk, oavsiktlig, speciell eller andra relaterade typer av skada och/eller förlust till följd av eller i samband med Användarens användning av webbplatsen eller produkterna, allt innehåll som görs tillgängligt via webbplatsen eller transaktioner som utförs via webbplatsen. Användaren samtycker till att inte hålla Vitaliv ansvarig för förluster som uppstår i samband med någon incident eller händelse utanför Vitalivs rimliga kontroll. Detta gäller oavsett om Vitaliv känner till eller borde ha varit medveten om risken för sådan förlust eller skada.

Garanti reservationer

Vitaliv erbjuder webbplatsen "i befintligt skick", "i befintligt skick" och "inklusive alla brister". I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag har Vitaliv inget ansvar för eller garanterar tillförlitligheten, lämpligheten och noggrannheten – oavsett syfte – för webbplatsen, webbplatsens innehåll eller produkter.

Det är Användarens ensamma ansvar att bekräfta och bedöma lämpligheten av Webbplatsens och Produkternas syften före användning, och att avgöra om Webbplatsen och Produkterna är lämpliga för den avsedda användningen.

Genom att använda webbplatsen samtycker Användaren till att Vitaliv kan använda tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla hårdvara, mjukvara, nätverk, lagring och andra tekniska tjänster. Åtgärder och försummelser som utförs av tredje part kan ligga utanför Vitalivs rimliga kontroll. I den maximala utsträckning som norsk lag tillåter, ska Vitaliv inte hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som orsakats av åtgärder och försummelser från sådana tredjepartsleverantörer.

Villkoren är inte avsedda att begränsa de lagstadgade eller obligatoriska rättigheter som Användaren har som konsument.

Val av lag och tvister

Dessa villkor är föremål för norsk lag. Tvister som uppstår från eller i samband med dessa Villkor ska lösas genom förhandlingar mellan Användaren och Vitaliv. Om en tvist inte löses genom förhandling kan ärendet överlämnas till norska domstolar. Ovanstående begränsar inte konsumentens obligatoriska rättigheter.

Diverse

Tillgänglighet. Webbplatsens tillgänglighet kan påverkas av faktorer som Vitaliv inte kan kontrollera inom rimliga gränser, såsom utrustningsfel, bandbreddsproblem och åtgärder och försummelser orsakade av tredje parts tjänsteleverantörer eller force majeure-händelser. Vitaliv ansvarar inte för webbplatsens tillgänglighet orsakad av sådana faktorer.

Varaktighet och uppsägning. Villkoren träder i kraft det datum som anges överst i Villkoren och kommer att gälla tills Vitaliv beslutar att uppdatera eller säga upp dem.

Ändringar. Vitaliv förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor, där ändringarna träder i kraft när en uppdaterad version uppdateras på webbplatsen. Sådana ändringar kan vara nödvändiga på grund av förändringar i regelverk eller lagstiftning, nya element på webbplatsen eller Vitalivs affärspraxis. Vitaliv kommer att meddela Användaren (om Användarens kontaktuppgifter är kända för Vitaliv) om någon typ av anmärkningsvärd förändring i Villkoren som kan vara av betydelse för Användaren. Användarens fortsatta användning av Webbplatsen efter en ändring utgör Användarens samtycke till de relevanta ändringarna.

Om villkoren bryts. Om Vitaliv anser, efter eget gottfinnande, att användaren bryter mot dessa villkor och att det är lämpligt, nödvändigt och önskvärt att göra det, kan Vitaliv:

  • Skicka en formell varning till användaren;
  • Tillfälligt eller permanent avsluta tjänsten för webbplatsen eller produkterna till användaren;
  • Rapportera Användaren till en relevant offentlig myndighet; eller
  • Inleda rättsliga åtgärder mot Användaren.

Överlåtelse av rättigheter. Användaren har ingen rätt att överlåta Användarens rättigheter till andra. Vitaliv har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor, helt eller delvis, till en tredje part genom att meddela Användaren.

Sammanslagning eller förvärv. Om Vitaliv under dessa Villkors period förvärvas, slås samman eller säljer hela eller betydande delar av företagets tillgångar, ska dessa Villkor inte automatiskt upphöra, och Vitaliv ska i rimlig utsträckning underlätta så att ägaren eller kvarvarande verksamhet kan ingå och vara bunden av bestämmelserna i dessa villkor.

Partiell invaliditet. Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor anses ogiltiga, olagliga eller omöjliga att verkställa, kommer giltigheten eller tillämpningen av de andra bestämmelserna i villkoren inte att påverkas.

Gottgörelse. Användaren samtycker till att försvara och hålla Vitaliv, dess dotterbolag, dotterbolag, funktionärer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, lärlingar och anställda skadeslösa från alla anspråk eller förfrågningar som ett resultat av användarens brott mot dessa villkor, Användarens användning av Villkoren eller Produkterna, eller Användarens brott mot någon lag eller tredje parts rättighet.