Yleistä

Käyttöehdot.

Käyttöehdot. Nämä Vitalivin käyttöehdot (”Käyttöehdot ”) sovelletaan yksityiskäyttäjien tai yritysten (”Käyttäjä”) pääsyyn osoitteessa https://shop.vitaliv.com sijaitsevalle verkkokauppasivustolle ja sen käyttöön, sekä siihen liittyviin palveluihin ja verkkotunnuksiin (yhdessä ”Verkkosivusto”). Kyseessä on oikeudellisesti sitova Vitalivin (määritelty jäljempänä) ja Käyttäjän välinen sopimus, joka säätelee Käyttäjän pääsyä verkkosivustolle ja sen käyttöä sekä verkkosivuston kautta tarjottavien ravintolisien (”Tuotteet”) ostamista. Käyttöehdot eivät koske kolmansien osapuolten ohjelmistoja, verkkosivustoja ja palveluja. Käyttöehtoissa mainittuja otsikoita käytetään vain käytännöllisyyden vuoksi, eivätkä ne rajoita Käyttöehtoja tai muutoin vaikuta niihin.

Verkkosivuston ylläpitäjä.

Sivuston omistaa ja ylläpitää Vitaliv AS, jonka osoite on Postboks 2044, 2811 Hunndalen, Norja (“Vitaliv AS”). Vitaliviin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse (kundeservice@vitaliv.no) tai puhelimitse (+47 22008000).

Ikärajoitukset.

Sivustoa ei markkinoida alle 18-vuotiaille henkilöille, eikä se ole tarkoitettu alle 18-vuotiaden käyttöön. Vanhempainvastuuta kantavat Käyttäjät (esim. vanhemmat tai lailliset huoltajat) voivat halutessaan tilata Tuotteita alaikäisille lapsilleen. Vitaliv ei kuitenkaan salli alle 18-vuotiaiden henkilöiden tilata Tuotteita itse.

Vastuuvapausilmoitus.

Vaikka Vitaliv tarkkailee säännöllisesti Verkkosivustolla olevia tietoja, Vitaliv ei voi taata eikä takaa Verkkosivustolla olevien tietojen tarkkuutta, luotettavuutta, ajankohtaisuutta, merkityksellisyyttä ja täydellisyyttä, olipa kyse Vitalivin omista tai kolmannen osapuolen toimittamista tiedoista.

Kolmannen osapuolen linkit ja sisältö.

Verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä toisiin verkkosivustoihin, sovelluksiin ja muihin kolmansien osapuolten omistamiin ja ylläpitämiin online-alustoihin. Verkkosivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten tarjoamia tietoja ja mainoksia. Vitaliv ei ole millään tavalla vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten hallinnoimien linkkien, tietojen ja mainosten sisällöstä eikä kolmansien osapuolten verkkosivustojen ylläpitäjien käyttämistä turvallisuus- ja tietosuojakäytännöistä. Käyttäjän on noudatettava huolellisuutta ennen tällaisten kolmannen osapuolen linkkien tai mainosten napsauttamista.

Muut asiaankuuluvat ehdot.

Käyttöehtojen ohella myös alla luetellut asiakirjat säätelevät Käyttäjän pääsyä Verkkosivustolle, joten ne tulee lukea ja tulkita yhdessä Käyttöehtojen kanssa:

Tuotteet

Tuotteita voi olla saatavilla rajoitetussa koossa ja rajoitetussa määrässä. Tuotteet ovat saatavilla niin kauan kuin ne näkyvät Verkkosivustolla.

Vitaliv pyrkii kohtuullisin keinoin esittämään Verkkosivustolla realistisesti Tuotteiden värit, kuvat ja muut tekniset tiedot. Vitaliv ei kuitenkaan takaa, että (i) Käyttäjän tietokonenäyttö näyttää Tuotteiden värit ja kuvat oikein ja että (ii) Tuotteiden laatu vastaa Käyttäjän odotuksia.

Vaikka Tuotteista saattaa olla hyötyä terveydelle, niitä ei luokitella EU-neuvoston direktiivien 65/65/EY ja 92/73/EY mukaiseen ”lääkevalmisteet”-kategoriaan, mutta sen sijaan ne sopivat direktiivin 2002/46/EY 2 artiklan a kohdan mukaiseen ”ravintolisien” määritelmään.

Vitaliv pidättää oikeuden, ei ole millään tavalla velvollinen:

 • rajoittaa Tuotteiden myyntiä tietylle henkilölle, maantieteelliselle alueelle tai lainkäyttöalueelle ja voi käyttää tätä oikeutta tapauskohtaisesti;
 • rajoittaa myytävien tuotteiden määriä;
 • muuttaa Tuotteiden saatavuutta tai kuvauksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta; ja
 • lopettaa Tuotteiden tuotannon millä hetkellä tahansa.

Kokeilujakso

Kokeilujakso on termi, jota sovelletaan vain kestotilaustuotteisiin. Vitaliv tarjoaa tuotteilleen 30 päivän kokeilujakson (”Kokeilujakso”), joka alkaa myyntisopimuksen päivämäärästä eli siitä päivästä, jolloin Käyttäjä on tehnyt tilauksen. Tuotetta, jonka Käyttäjä saa kokeilujakson ajaksi, kutsutaan kokeilupakkaukseksi. Kokeilujakson alkaessa Käyttäjä saa ensimmäisen tilauksen, joka tarjotaan alennettuun hintaan ja lähetetään ilmaisella toimituksella. Tilaamalla kokeilupakkauksen ja antamalla etukäteen suostumuksensa kokeilujakson alkamiseen Käyttäjä solmii Vitalivin kanssa Tuotetta koskevan kestotilaussopimuksen. Kaikki kestotilauspalvelun yksityiskohdat ilmoitetaan Käyttäjälle ennen kokeilujaksosopimuksen tekemistä. Kokeilujakso on mahdollista tilata vain kerran kotitaloutta kohti. Jos Käyttäjä on aiemmin saanut tarjoushintaisen paketin, seuraavasta tilauksesta veloitetaan tuotteen normaalihinta.

Maksut ja laskut

Maksut.

Tuotteiden ostamisesta peritään sovellettavat maksut (”Maksut”), jotka Käyttäjä maksaa kestotilauspalvelun mukaisella laskulla tai yksittäisten ostosten kohdalla kertamaksuna. Jos Käyttäjä valitsee kestotilauspalvelun, kestotilaus alkaa heti kun hän on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa Verkkosivuston kautta. Tehdessään Vitalivin kanssa myyntisopimuksen (eli kun Käyttäjä tilaa tietyn Tuotteen), Käyttäjä suostuu maksamaan sovellettavan summan Käyttöehtojen, asiaankuuluvien Maksuehtojen sekä muiden sopimuksen hetkellä voimassa olevien ehtojen mukaisesti. Maksuja koskevat tiedot ovat voimassa niin kauan kuin (i) ne näkyvät Verkkosivustolla tai (ii) niin kauan kuin Vitaliv ilmoittaa ne oikeiksi. Vitaliv voi muuttaa Maksuja koskevat tiedot ilmoittamalla siitä Käyttäjälle vähintään 30 kalenteripäivää ennen muutosta, mikäli kyseessä on kestotilausasiakas, tai ilman mitään ennakkoilmoitusta, mikäli kyseessä on tavallinen asiakas. Vitaliv pidättää oikeuden tehdä pieniä maksumuokkauksia, jotka koskevat tavallisia tilauksia kestotilausjakson aikana.

Verot.

Ellei toisin mainita, Maksut sisältävät kaikki veroviranomaisten asettamat myyntiverot, kulut ja tullimaksut.

Maksutavat.

Käyttäjä maksaa Maksut lähetykseen sisälletyn laskun kautta.

Toistuvat maksut.

Laskut lähetetään automaattisesti Tuotteen mukana jokaisen laskutusjakson alussa. Ellei Käyttäjä irtisano kestotilauspalvelua ennen voimassa olevan tilauskauden päättymistä, Vitaliv (i) uusii kestotilausjakson ja (ii) lähettää Käyttäjälle laskun erääntyvistä maksuista.

Peruutus- ja palautusoikeus

Kestotilauksen lopetus. Käyttäjän on peruutettava kestotilaus vähintään 28 kalenteripäivää ennen voimassa olevan laskutuskauden päättymistä välttyäkseen kestotilauksen uusiutumisesta ja seuraavan maksun veloituksesta. Viimeinen tilauksen lopetuspäivä on ilmoitettu Käyttäjän laskussa. Tuotteiden palautus (muun kuin Tuotteiden kokeilupakkauksen) ei korvaa Käyttäjän ilmoitusta kestotilauspalvelun peruuttamisesta.

Peruuttamisoikeus.

Vitaliv kunnioittaa kuluttajien oikeuksia ja noudattaa sovellettavia kuluttajansuojalakeja. Jos Käyttäjä ostaa Tuotteita kuluttajana (eli kokonaan tai pääosin kaupankäynnin, liiketoiminnan tai ammattitoiminnan ulkopuolella toimivana henkilönä), hänellä on oikeus peruuttaa Vitalivin kanssa tehty palvelusopimus 14 päivän sisällä siitä päivästä, jolloin Käyttäjä on saanut ensimmäisen paketin eli kokeilupakkauksen.

Käyttääkseen tätä oikeutta, Käyttäjän on ilmoitettava Vitalivin asiakaspalvelulle (kudenservice@vitaliv.no) tai soittamalla +4722008000 (10:00 - 15:00) päätöksestään peruuttaa sopimus ennen 14 päivän ajanjakson päättymistä. Kun Vitaliv on vahvistanut Käyttäjän peruuttamispyynnön, Käyttäjän on lähetettävä Tuotteet takaisin Vitaliville ja maksaa tuotteiden palautuksesta aiheutuvat kustannukset. Vitaliv palauttaa Käyttäjän tekemät Maksut 14 päivän sisällä palautettujen tuotteiden vastaanottamisesta käyttäen samaa maksutapaa, jota Käyttäjä käytti Maksun tekemiseen. Käyttäjälle ei missään tapauksessa aiheudu lisäkuluja Maksujen palauttamisesta.

Tästä voit ladata peruutuslomakkeen.

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta seuraavissa tilanteissa:

 • Jos Käyttäjä ostaa Tuotteita muuten kuin kuluttajana (”Kuluttaja” on luonnollinen henkilö, jonka ostotarkoitukset eivät millään lailla liity hänen elinkeino-, liike-, käsityö- tai ammattitoimintaansa); tai
 • Tuotteet on avattu tai käytetty;
 • Jos Vitalivillä on syytä uskoa, että Käyttäjän peruuttamispyyntöön liittyy väärinkäyttöä (esim. sama henkilö on tehnyt useampia peruuttamispyyntöjä), voi se kieltäytyä myymästä asiakkaalle kokeilupakkauksia.

Rangaistus sopimuksen rikkomisesta.

Myyntisopimuksen rikkomisesta määrättävä sakko riippuu Käyttäjältä perittävien Maksujen kokonaismäärästä. Sakkomäärä on 25 % erääntyneiden Maksujen summasta (esim. jos kestotilauspaketti maksaa 119 EUR, myyntisopimuksen rikkomisesta määrätty sakko on 29,75 EUR). Ota yhteyttä Vitalivin asiakaspalveluun, jos sinulla on kysyttävää myyntisopimuksen rikkomiseen liittyvistä seuraamuksista.

Reklamaatiot.

Reklamaation voi tehdä vain sellaisista Tuotteista, joissa ilmenee valmistusvirheitä. Tällaisissa tapauksissa Käyttäjän on otettava yhteyttä Vitalivin asiakaspalveluun lisäohjeiden saamiseksi. Tuotteet, jotka Vitaliv on lähettänyt ennen Käyttäjän reklamaatiota, on maksettava kokonaisuudessaan.

Toimitus ja palautus

Toimitus.

Vitaliv toimittaa Tuotteet siihen osoitteeseen, jonka Käyttäjä ilmoitti tilausprosessin maksuvaiheessa. Toimituksen suorittavat kolmannen osapuolen kuljetusyritykset (Norway Post), ja Käyttäjältä peritään siitä toimitusmaksu, ellei Verkkosivustolla ole toisin mainittu. Tuotteiden toimittaminen kestää noin 14 päivää siitä päivästä, kun Vitaliv on saanut Käyttäjän tilauksen. Vitaliv saattaa muuttaa arvioidut toimitusajat oman harkintansa mukaan. Toimitusajat ovat lisäksi vain arvioita, jotka voivat riippua useista tekijöistä mahdollisesti Vitalivin kontrollin ulkopuolella.

Epäonnistunut toimitus.

Jos Vitaliv ei pysty toimittamaan Tuotteita, ja tämä tapahtuu Käyttäjän syystä (esim. Käyttäjä on antanut väärän osoitteen), Vitaliv saattaa, mutta ei ole millään tavalla velvollinen, suostua järjestämään uuden toimituksen tilatuille Tuotteille.

Asiakaspalvelu

Vitalivin asiakaspalvelu on Käyttäjän käytettävissä kaikkien kysymysten, ongelmien tai huolenaiheiden yhteydessä. Otamme mielellämme vastaan kaikki palautteet. Pyrimme siihen, että Käyttäjä on mahdollisimman tyytyväinen tuotteisiimme, ja yritämme vastata kyselyihin mahdollisimman nopeasti.

Postiosoite: Vitaliv AS, Postilaatikko U248 , SE-202 29 Malmö, Ruotsi.

Sähköpostiosoite:finland@vitaliv.no

Mainoksiin liittyvä viestintä

Uutiskirje.

Mikäli Vitalivillä on Käyttäjän sähköpostiosoite tai puhelinnumero, Vitaliv lähettää Käyttäjälle aika ajoin uutiskirjeen tai tekstiviestejä tiedottaakseen Käyttäjälle tuotteista ja Käyttäjää mahdollisesti kiinnostavista ainutlaatuisista tarjouksista. Tällaista mainoksiin liittyvää viestintää lähetetään seuraavissa tapauksissa:

 • Jos Vitaliv saa käyttäjän yksinomaisen (“opt-in”) suostumuksen markkinoinnin vastaanottamiseen; tai
 • Käyttäjä tilaa vapaaehtoisesti mainontaan liittyvää viestintää (esim. Sivustolla olevan lomakkeen kautta); tai
 • Vitaliv lähettää tietoa uusista tuotteista tai palveluista, jotka liittyvät läheisesti Käyttäjän jo käyttämiin tuotteisiin tai palveluihin.

Mainoksiin liittyvästä viestinnästä kieltäytyminen.

Käyttäjä voi koska tahansa ja ilmaiseksi kieltäytyä mainoksiin liittyvän viestinnän vastaanottamisesta napsauttamalla jokaisesta uutiskirjeestä tai tekstiviestistä löytyvää linkkiä tai ottamalla suoraan yhteyttä Vitaliviin.

Palveluihin liittyvät ilmoitukset. Vitaliv lähettää tarvittaessa käyttäjille välttämättömiä tietoja, kuten tilauksia, maksuja, Verkkosivuston teknisiä puolia, Käyttäjän yksityisyyttä ja turvallisuutta tai muita hallinnollisia asioita koskevia ilmoituksia. Tämäntyyppiset tiedot eivät kuulu Käyttäjän ennakkosuostumuksen vaativan, mainoksiin liittyvän viestinnän piiriin.

Immateriaalioikeudet

Käyttäjät voivat ladata ja lähettää tietynlaista sisältöä Verkkosivuston kautta (“Käyttäjäsisältö”). Käyttäjäsisältöä voidaan saattaa muiden Verkkosivuston käyttäjien saataville. Käyttäjä on vastuussa siitä, että (i) hän noudattaa asianmukaista huolellisuutta ladatessaan Käyttäjäsisältöä Verkkosivustolle, (ii) hän ei aseta arkaluontoista tietoa julkisesti muiden Verkkosivuston käyttäjien saataville, ja (iii) hän varmistaa, että ladatessaan Käyttäjäsisältöä Verkkosivustolle hän noudattaa näitä ehtoja.

Lähettämällä Käyttäjäsisältöä Verkkosivustolle, Käyttäjä myöntää Vitaliville rajoittamattomat, alilisensoitavissa olevat, maksuttomat, jatkuvat ja peruuttamattomat oikeudet käyttää, levittää, näyttää, mainostaa, mukauttaa, esittää julkisesti, lainata, tuottaa johdannaisteoksia ja jäljentää Käyttäjäsisältöä Verkkosivuston ylläpitämistä sekä Yhtiön liiketaloudellisten etujen toteuttamista varten.

Käyttäjä sitoutuu täten (i) olemaan julkaisematta Sisältöä, joka rikkoo näitä ehtoja tai sovellettavaa lakia, mukaan lukien muut immateriaalioikeudet, ja (ii) maksamaan kaikki Käyttäjäsisältöön sovellettavat veloitukset, kulut ja muut pääomat.

Käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää, että Vitaliv voi, mutta ei ole velvollinen, valvomaan ja tarkistamaan Käyttäjäsisältöä Verkkosivuston turvallisuuden tukemiseksi. Vitaliv pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan kieltäytyä lataamasta, muokata, peruuttaa tai poistaa Käyttäjäsisältöä osittain tai kokonaan, mikäli kyseinen Sisältö rikkoo näitä ehtoja tai jos kyseinen Sisältö saattaa vahingoittaa Verkkosivuston mainetta. Käyttäjä on yksin vastuussa Käyttäjäsisällöstä.

Käyttäjäsisältöön kuuluvat käyttäjien henkilökohtaiset näkemykset ja suositukset; Käyttäjäsisältö ei kuvasta Vitalivin näkemyksiä, hyväksyntää, suosituksia tai velvoitteita.

Suurin osa Verkkosivustolla saatavilla olevasta sisällöstä on Vitalivin, sen kumppaneiden, edustajien, lisenssinantajien, jälleenmyyjien ja/tai muiden sisällöntarjoajien omistuksessa. Tällainen sisältö sisältää muun muassa kuvia, tekstiä, audiovisuaalista sisältöä, lähdekoodia, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, kauppanimiä, grafiikkaa ja painikkeiden kuvakkeita. Verkkosivuston sisältö on suojattu voimassa olevan immateriaalioikeuslainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten nojalla. Käyttäjä ei saa kopioida, levittää, paljastaa, purkaa, muokata, purkaa, takaisinmallintaa, kääntää, mukauttaa, vuokrata, lainata, liisata tai yrittää luovuttaa verkkosivuston sisältöä kolmansille osapuolille eikä käyttää manuaalisia tai automaattisia menetelmiä verkkosivustolla saatavilla olevan sisällön tietokoneelliseen haravoimiseen, ellei Vitaliv ole antanut siihen etukäteen kirjallista lupaa.

Käyttäjä ei saa käyttää Vitalivin tavaramerkkiä, Verkkosivustoon kuuluvia sanoja tai kuvallisia tavaramerkkejä tai kolmannen osapuolen tavaramerkkejä ilman tavaramerkin omistajan ennakkosuostumusta. Käyttäjä ei saa, ilman Vitalivin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, käyttää näitä tavaramerkkejä tai tuotemerkkejä millään tavalla, joka antaa ymmärtää, että Vitaliv sponsoroi, hyväksyy tai on sidoksissa Käyttäjään. Sivustolla oleva kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien alainen sisältö ei kuulu Vitaliville, vaan on kyseisten kolmansien osapuolten omistajien omaisuutta.

Vastuun rajoittaminen

Ellei sovellettava laki rajoita tai toisin ei ole määritelty, Vitaliv ei ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, taloudelliset, tahattomat, erityiset tai muut asiaan liittyvät vahingot ja/tai menetykset, jotka seuraavat, liittyvät tai johtuvat siitä, että Käyttäjä käyttää Verkkosivustoa tai Tuotteita, Verkkosivuston kautta saataville asetettua sisältöä tai Verkkosivuston kautta suoritettuja liiketoimia. Käyttäjä sitoutuu olemaan pitämättä Vitalivia vastuullisena menetyksistä, jotka tapahtuvat Vitalivin kohtuullisen hallinnan ulkopuolella olevien sattumuksien tai tapahtumien yhteydessä. Tämä pätee riippumatta siitä, onko Vitaliv tietoinen tai olisiko sen pitänyt olla tietoinen tällaisten menetysten tai vahinkojen riskistä.

Takuuvaraukset

Vitaliv tarjoaa Verkkosivuston "sellaisena kuin se on saatavilla", "sellaisenaan" ja "kaikkine puutteineen". Sovellettavan lain sallimissa rajoissa, Vitaliv ei ole vastuussa tai takaa Verkkosivuston, verkkosivuston sisällön tai tuotteiden luotettavuutta, soveltuvuutta tai virheettömyyttä missään tarkoituksessa.

Käyttäjä on yksin vastuussa siitä, että hän varmistaa ja arvioi Verkkosivuston ja tuotteiden käyttötarkoituksen soveltuvuuden ennen käyttöä ja määrittää, soveltuvatko Verkkosivusto ja tuotteet suunniteltuun käyttöön.

Käyttämällä Verkkosivustoa Käyttäjä hyväksyy, että Vitaliv voi käyttää kolmannen osapuolen toimittajia tarjoamaan laitteistoja, ohjelmistoja, verkkoa, tallennustilaa ja muita teknisiä palveluita. Kolmansien osapuolten suorittamat toimet ja laiminlyönnit voivat olla Vitalivin kohtuullisen valvonnan ulkopuolella. Vitaliv ei ole Norjan lain sallimissa rajoissa vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tällaisten kolmansien osapuolten tarjoajien toimista ja laiminlyönneistä. Ehtojen tarkoituksena ei ole rajoittaa lakisääteisiä tai pakollisia oikeuksia, jotka Käyttäjällä on kuluttajana.

Lainvalinta ja riidat

Näihin ehtoihin sovelletaan Norjan lakia. Näistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät riidat ratkaistaan Käyttäjän ja Vitalivin välisillä neuvotteluilla. Mikäli riitaa ei saada ratkaistua neuvottelemalla, asia voidaan saattaa Norjan tuomioistuinten käsiteltäväksi. Edellä esitetty ei rajoita kuluttajan pakollisia oikeuksia.

Sekalaiset

Saatavuus. Jotkin tekijät, joita Vitaliv ei voi kohtuullisissa rajoissa hallita, voivat vaikuttaa Verkkosivuston saatavuuteen. Näitä voivat olla muun muassa laiteviat, kaistanleveysongelmat, kolmannen osapuolen palveluntarjoajien aiheuttamat toimet tai laiminlyönnit sekä ylivoimaiset esteet. Vitaliv ei ole vastuussa tällaisten tekijöiden vaikutuksesta Verkkosivuston saavutettavuuteen.

Kesto ja päättyminen. Ehdot tulevat voimaan niiden ylälaidassa ilmoitettuna päivänä ja ne pysyvät voimassa, kunnes Vitaliv päättää päivittää ne tai päättää niiden voimassaolon.

Muutokset

Vitaliv pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa, jolloin muutokset tulevat voimaan, kun päivitetty versio päivitetään Verkkosivustolle. Tällaiset muutokset voivat olla tarpeen säännösten tai lainsäädännön muutosten, Verkkosivuston uusien elementtien tai Vitalivin liiketoimintakäytäntöjen muutosten vuoksi.

Vitaliv ilmoittaa käyttäjälle (mikäli Käyttäjän yhteystiedot ovat Vitalivin tiedossa) kaikista huomattavista ehtojen muutoksista, joilla on merkitystä Käyttäjälle. Käyttäjän jatkuva Verkkosivuston käyttö muutoksen jälkeen merkitsee Käyttäjän suostumusta kyseisiin muutoksiin.

Ehtojen rikkominen.

Mikäli Vitaliv katsoo oman harkintansa mukaan, että Käyttäjä rikkoo näitä ehtoja ja että tarvittava toimenpide on asianmukainen, tarpeellinen ja toivottava, Vitaliv voi:

 • lähettää käyttäjälle virallisen varoituksen;
 • lopettaa väliaikaisesti tai pysyvästi Verkkosivuston tai tuotteiden tarjoamisen Käyttäjälle;
 • ilmoittaa Käyttäjästä asianomaiselle viranomaiselle; tai
 • ryhtyä oikeustoimiin Käyttäjää vastaan.

Oikeuksien siirto.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää oikeuksiaan muille henkilöille. Vitalivilla on oikeus siirtää näiden ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle antamalla tästä ilmoituksen Käyttäjälle.

Sulautuminen tai yrityskauppa.

Mikäli Vitaliv näiden ehtojen voimassaolon aikana ostetaan, sulautetaan tai se myy kaikki tai merkittävän osan yrityksen omaisuudesta, nämä ehdot eivät automaattisesti lakkaa olemasta voimassa. Vitaliv helpottaa kohtuullisessa määrin sitä, että omistaja tai jäljellä oleva yritys voi liittyä näihin ehtoihin ja sitoutua niihin.

Osittainen pätemättömyys.

Jos yksi tai useampi näiden ehtojen määräyksistä katsotaan pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta ehtojen muiden määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanoon.

Vahingonkorvaus.

Käyttäjä suostuu puolustamaan ja pitämään Vitalivin, sen tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, toimihenkilöt, edustajat, urakoitsijat, lisenssinantajat, palveluntarjoajat, alihankkijat, toimittajat, oppisopimuskoulutuksessa olevat ja työntekijät suojattuna kaikilta vaatimuksilta tai pyynnöiltä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja, Käyttäjä käyttää ehtoja tai tuotteita tai Käyttäjä rikkoo mitä tahansa lakia tai kolmannen osapuolen oikeutta.