Vitaliv – Vilkår og Betingelser

I kraft fra: 9. november 2020

Generelt

Vilkårene. Disse vilkårene og betingelsene for Vitaliv ("Vilkårene") gjelder for individuelle brukeres eller organisasjoners ("Brukeren") tilgang og bruk av det elektroniske handelsnettstedet https://shop.vitaliv.com, samt tilhørende tjenester og domenenavn (samlet "Nettstedet"). Vilkårene utgjør en lovlig bindende avtale mellom Vitaliv (definert nedenfor) og Brukeren med hensyn til Brukerens tilgang og bruk av Nettstedet, samt kjøp av kosttilskudd som tilbys gjennom nettstedet ("Produktene"). Vilkårene er ikke gjeldende for eventuelle tredjeparters programvare, nettsteder eller tjenester. Overskriftene i disse Vilkårene er kun veiledende, og har ingen rettslig virkning.

Nettstedets drifter. Nettstedet eies og driftes av Vitaliv AS, Postboks 2044, 2811 Hunndalen, Norge. Vitaliv kan kontaktes via e-post kundeservice@vitaliv.no eller telefon 22008000 (10-15).

Aldersgrenser. Nettstedet blir ikke markedsført til, og bør ikke brukes av, personer under 18 år. Brukere som har foreldreansvar for et barn (f.eks. foreldre eller formyndere) kan bestille Produktene for sine mindreårige barn. Imidlertid tillater Vitaliv ikke at barn under 18 år foretar slike bestillinger på egen hånd.

Forbehold. Selv om Vitaliv regelmessig etterser informasjonen som er tilgjengelig på Nettstedet, kan ikke Vitaliv garantere for nøyaktigheten, påliteligheten, egnetheten, relevansen eller fullstendigheten av informasjonen som er tilgjengelig på Nettstedet, enten den er gitt av Vitaliv eller eventuell tredjepart.

Tredjeparts lenker og innhold. Nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder, applikasjoner og andre nettbaserte kilder som eies og driftes av tredjeparter. Nettstedet kan også inneholde informasjon og annonser. Vitaliv er ikke på noen måte ansvarlig for slike tredjeparts lenker eller nettsteder, informasjon eller annonser gitt av slike tredjeparter, og ikke heller sikkerhets- og personvernprosedyrene iverksatt av de som drifter tredjeparts nettsteder. Brukeren må selv utvise tilstrekkelig varsomhet før den klikker på slike eventuelle tredjeparts lenker eller annonser.

Andre relevante vilkår. I tillegg til Vilkårene, er dokumentene listet nedenfor også styrende for Brukerens tilgang og bruk av Nettstedet; disse bør leses og tolkes i sammenheng med disse Vilkårene:

 • Vitaliv Personvernerklæring, tilgjengelig på: https://shop.vitaliv.com/vilkar/personvern.php – gir en detaljert beskrivelse om hvordan Vitaliv håndterer personopplysninger innsamlet og behandlet via Nettstedet;
 • Vitaliv Informasjonkapselerklæring, tilgjengelig på: https://shop.vitaliv.com/vilkar/cookiespolicy.php – gir en oversikt over alle informasjonskapsler som brukes av Vitaliv;
 • Vilkår og betingelser for respektive kontrakter; og
 • Andre individuelle vilkår og betingelser tilgjengeliggjort på Nettstedet.

Produktene

Produktene kan være tilgjengelig i begrensede størrelser og mengder. Produktene er tilgjengelige så lenge de vises på Nettstedet.

Vitaliv gjør en rimelig innsats for å sikre nøyaktig fremstilling av farger, bilder og andre spesifikasjoner med hensyn til Produktene. Vitaliv garanterer ikke at (i) skjermen til Brukerens elektroniske enhet gjengir fargene og bildene til produktene på nøyaktig måte og (ii) at kvaliteten til Produktene står til Kundens forventninger.

Selv om Produktene kan være gunstig for menneskets helse, faller de ikke inn i kategorien "medisinske produkter" definert av EU-direktivene 65/65/EC og 92/73 EC; i stedet tilhører de definisjonen "kosttilskudd" som beskrevet i Artikkel 2 (a) i EU-direktiv 2002/46/EC.

 • Vitaliv forbeholder seg rettigheten, men er ikke forpliktet, til å:
  Begrense salget av Produktene til enhver person, geografisk region eller jurisdiksjon, og kan utøve denne rettigheten sak for sak.
 • Begrense mengden av Produktene som er til salgs;
 • Endre tilgjengelighet eller beskrivelse av Produktene når som helst og uten forvarsel; og
 • Opphøre Produktene når som helst

Prøveperiode. Det er mulig å bruke Produktene i en prøveperiode dersom det inngås avtale om abonnement. Vitaliv tilbyr en 30 dagers prøveperiode for Produktene ("Prøveperioden") som starter fra salgsdato (dvs. dagen Brukeren foretar bestillingen). Produktene mottatt av brukeren i løpet av Prøveperioden refereres til som prøvepakke-Produktene. Ved oppstart av Prøveperioden mottar Brukeren den første bestillingen med rabatt og frakt inkludert. Ved å bestille prøvepakke-Produktene til rabattert pris, godtar Brukeren at det inngås et abonnement for Produktene. Detaljene i forbindelse med abonnementsplanen blir tilgjengeliggjort for Brukeren før bestillingen av prøvepakke-Produktene foretas. Prøveperioden er kun gyldig én gang per husholdning. Dersom Brukeren tidligere har mottatt en pakke med rabatt, vil neste bestilling faktureres til vanlig pris.

Vederlag og betalinger

Vederlag. Kjøp av Produktene utføres under forutsetning av gjeldende vederlag ("Vederlaget") som skal betales av Brukeren enten på abonnementsgrunnlag eller som individuelle betalinger. Dersom Brukeren velger en abonnementsplan, begynner abonnementet umiddelbart etter at Brukeren har gitt uttrykkelig samtykke via Nettstedet. Ved å inngå en salgskontrakt med Vitaliv (dvs. foreta en bestilling av Produktene) godkjenner Brukeren å betale Avgiftene i henhold til disse Vilkårene, vilkårene og betingelsene forbundet med Vederlaget, og andre vilkår og betingelser som er i kraft ved tidspunktet da kontrakten inngås. Avgiftene forblir gyldige så lenge (i) de indikeres på Nettstedet eller (ii) ettersom de kommuniseres av Vitaliv. Avgiftene kan endres ved minst 30 kalenderdagers forvarsel til Brukeren (dersom Brukeren har en abonnementsplan) eller uten forvarsel (dersom Brukeren ikke har en abonnementsplan). Vitaliv forbeholder seg rettigheten til å utføre mindre justeringer av Vederlaget for ordinære bestillinger under abonnementsperioden.

Skatter. Med mindre noe annet har blitt spesifisert, inkluderer Vederlaget alle gjeldende salgsrelaterte skatter, merverdiavgift, gebyrer og tollplikter pålagt av skattemyndighetene.

Betalingsmetoder. Avgiftene betales av Brukeren via faktura som de mottar sammen med pakken som inneholder Produktene.

Periodiske avgifter. Fakturaene sendes automatisk sammen med pakken som inneholder Produktene ved starten av hver faktureringssyklus. Med mindre Brukeren avslutter abonnementet sitt før utgangen av den til enhver tids gjeldende abonnementsperioden, vil Vitaliv automatisk fornye abonnementsplanen basert på fornyelsessyklusen og utstede faktura for utestående Avgifter.

Abonnementsavslutning og angrerett

Avslutning av abonnement. Abonnement må avsluttes minst 28 kalenderdager før utgangen av den til enhver tids gjeldende faktureringsperiode for å unngå automatisk fornyelse og belastning av Brukerens betalingsmetode. Frist for avslutning av abonnementet spesifiseres på Brukerens faktura. Retur av Produktene (annet enn prøvepakke-Produktene) erstatter ikke Brukerens avslutning av Brukerens abonnement.

Angrerett. Vitaliv respekterer forbrukernes rettigheter og overholder gjeldende forbrukerbeskyttende lovverk. Dersom Brukeren kjøper Produkter som en forbruker (dvs. en fysisk person som ikke i hovedsak handler som ledd i næringsvirksomhet), har Brukeren angrerett og kan trekke seg fra tjenestekontrakten med Vitaliv innen en periode på 14 dager etter at Brukeren har mottatt prøve (eller start)-pakken til abonnementet. For å utøve denne rettigheten, må Brukeren informere Vitalivs kundeservice om avgjørelsen om å trekke seg fra kontrakten ved å sende en e-post til kundeservice@vitaliv.no eller ringe 22008000 (10-15) (10-15) innen perioden på 14 dager opphører. Etter at Vitaliv har fått melding om bruk av angreretten må Brukeren sende Produktene tilbake til Vitaliv og betale tilhørende fraktkostnader. Vitaliv refunderer avgiftene betalt av Brukeren innen 14 dager etter å ha mottatt melding om at Brukeren ønsker å benytte sin angrerett ved å bruke samme betalingsmetode som Brukeren brukte for å utføre betalingen. I ethvert tilfelle vil ikke Brukeren bli påført noen gebyrer som følge av refusjon.

Her kan du laste ned returskjemaet.

Angreretten gjelder ikke eller faller bortunder følgende omstendigheter:

 • Dersom brukeren kjøper Produktene som en ikke-forbruker (en ‘forbruker’ er en fysisk person som handler for formål som faller utenfor klassifiseringene handel, forretning eller yrke); eller
 • Produktene, som er forseglet, har blitt åpnet eller brukt

Dersom Vitaliv har grunn til å tro at Brukerens misbruker ordningen med prøvepakningen (f.eks. på grunn av repetitive forespørsler om å avslutte abonnementet mottatt fra samme Bruker), vil Vitaliv kunne nekte Brukeren i å bestille flere prøvepakninger.

Bot ved overtredelse. Boten for overtredelse av salgskontrakten avhenger av totalbeløpet til Brukerens utestående Avgifter. Botesatsen er 25% av totalt utestående beløp (f.eks.: dersom abonnementspakken koster 799 NOK, vil boten for overtredelse av salgskontrakten være på 199.75 NOK). Vennligst kontakt Vitalivs kundeservice for eventuelle spørsmål vedrørende bøter.

Krav. Krav kan kun kreves for Produkter med produksjonsfeil. I slike tilfeller skal kunden kontakte kundeservice for videre instrukser. Produkter som ble sendt av Vitaliv før Brukerens krav skal betales i sin helhet.

Levering og returer

Levering. Vitaliv arrangerer levering av Produktene til adressen spesifisert av Brukeren i løpet av utsjekksprosessen. Levering utføres av tredjeparts fraktpartnere (Posten) og medfører fraktkostnader som betales av Brukeren, med mindre annet er spesifisert på Nettstedet. Det tar omtrent 14 dager å levere Produktene etter at Vitaliv har mottatt en bestilling fra Kunden. Estimert leveringstid er gjenstand for endring etter Vitalivs eget skjønn. Leveringstid er kun estimater, og kan avhenge av flere ulike faktorer som Vitaliv ikke nødvendigvis har kontroll over.

Mislykket levering. Dersom Vitaliv ikke er i stand til å levere Produktene og dette er på grunn av en feil gjort av Brukeren (f.eks. Brukeren har oppgitt feil adresse), kan Vitaliv – men er ikke forpliktet til å – arrangere gjenlevering av Produktene

Kundeservice

Vitalivs kundeservice er alltid tilgjengelig dersom Kunden har problemer, spørsmål eller ønsker å gi tilbakemeldinger. Vitaliv gjør sitt ytterste for å gjøre Brukerne fornøyd med Produktene de kjøpet fra Nettstedet. Brukerforespørsler besvares så snart som mulig.

Postadresse: Vitaliv AS, Postboks 2044, 2811 Hunndalen, Norge
E-postadresse: kundeservice@vitaliv.no
Telefonnummer: 22008000 (10-15)

Annonserelatert kommunikasjon

Nyhetsbrev. Dersom Vitaliv har Brukerens e-postadresse eller telefonnummer, vil Vitaliv – fra tid til annen – sende Brukeren et nyhetsbrev eller en SMS for å holde Brukeren informert om Produktene og spesialtilbud som kan være av interesse for Brukeren. Slik annonserelatert kommunikasjon sendes i følgende tilfeller:

 • Dersom Vitaliv mottar Brukerens uttrykkelige («opt-in») samtykke til å motta markedsføring; eller
 • Brukeren frivillig abonnerer på annonserelatert kommunikasjon (f.eks. via skjemaet på Nettstedet); eller
 • Vitaliv sender informasjon om sine nye produkter og tjenester som er nært knyttet til produkter og tjeneste som Brukeren allerede bruker.

Melde seg av annonserelatert kommunikasjon. Brukeren kan til enhver tid avslå å motta annonserelatert kommunikasjon, uten kostnad, ved å trykke på en spesifisert lenke som er til stede i ethvert nyhetsbrev eller SMS, eller eventuelt ved å kontakte Vitaliv direkte.

Tjenesterelaterte varslinger. Ved behov vil Vitaliv sende viktig informasjon til Brukere, som f.eks. varslinger som gjelder bestillinger, betalinger, tekniske aspekter om Nettstedet, Brukerens personvern og sikkerhet, og andre administrative anliggende. Denne typen informasjon faller utenfor klassifikasjonen annonserelatert kommunikasjon som krever Brukerens forhåndssamtykke.

Immaterielle eiendeler

Brukerne kan laste opp og legge inn bestemte typer innhold gjennom Nettstedet ("Brukerinnhold"). Brukerinnhold kan bli tilgjengeliggjort for andre brukere av Nettstedet. Brukeren er ansvarlig for å (i) utøve tilbørlig flid ved opplasting av Brukerinnhold til Nettstedet, (ii) ikke gjøre sensitiv informasjon offentlig tilgjengelig til andre brukere av Nettstedet, og (iii) sørge for at, ved opplasting av Brukerinnhold på Nettstedet, at Brukeren etterfølger disse Vilkårene.

Ved å laste opp Brukerinnhold på Nettstedet, gir Brukeren Vitaliv ubegrensede, underlisensbare, honorarfrie, evigvarende og ugjenkallelige rettigheter til å bruke, distribuere, annonsere, tilpasse, remikse, vise, offentlig fremføre, gjøre utdrag av, produsere avledede verk av, og reprodusere Brukerinnhold med formål om å drifte Nettstedet og utøve selskapets legitime bedriftsinteresser.

Brukeren godtar herved å (i) ikke legge inn noe innhold som strider med disse Vilkårene eller gjeldende lovverk, inkludert andre immaterielle rettigheter og (ii) å betale alle honorarer, avgifter og andre pengemidler som er gjeldende for Brukerinnholdet.

Brukeren forstår og godtar at Vitaliv kan – men ikke er forpliktet til – overvåke og gjennomgå Brukerinnhold for å kunne underbygge Nettstedets sikkerhet. Vitaliv forbeholder seg rettigheten til å – etter eget skjønn – nekte opplasting av, endre, slette eller fjerne Brukerinnhold delvis eller i sin helhet, dersom innholdet strider mot disse Vilkårene eller kan skade Nettstedets omdømme. Brukeren er eneansvarlig for Brukerinnhold.

Brukerinnhold omfatter respektive brukeres personlige synspunkter og anbefalinger; Brukerinnhold reflekterer ikke Vitalivs synspunkter, anbefalinger, godkjenninger, eller forpliktelser derav.

Mesteparten av innholdet som er tilgjengelig på Nettstedet eies av Vitaliv, dets partnere, agenter, lisensører, forhandlere og/eller andre innholdsleverandører. Slikt innhold omfatter – men er ikke begrenset til – tekst, bilder, audiovisuelt innhold, kildekode, varemerker, servicemerker, handelsnavn, grafikk, og knappikoner. Innholdet på nettstedet er beskyttet av gjeldende lovgivning om immaterialrett og internasjonale traktater. Med mindre skriftlig forhåndsautorisasjon fra Vitaliv har blitt gitt, tillates ikke Brukeren å kopiere, distribuere, tilgjengeliggjøre, ta fra hverandre, modifisere, omvendt konstruere, oversette, tilpasse, leie ut, låne ut, lease eller forsøke å bevilge innholdet på Nettstedet til tredjeparter, eller bruke manuelle eller automatiske metoder for å dataskrape noe innhold som er tilgjengelig på Nettstedet.

Brukeren tillates ikke å bruke Vitalivs merke, ord eller figurative varemerker som tilhører Nettstedet eller tredjeparts varemerker uten forhåndssamtykke fra varemerkets eier. Brukeren tillates ikke å bruke slike merker eller varemerker på noen måte som ymter om at Vitaliv sponser, godkjenner eller har tilknytning til Brukeren uten å ha mottatt skriftlig forhåndssamtykke fra Vitaliv.

Tredjeparts immaterielle eiendeler som er tilgjengelige på siden tilhører ikke Vitaliv og forblir eiendommen til respektive tredjeparts innehaver.

Ansvarsbegrensning

Med mindre annet er spesifisert eller begrenset av gjeldende lovverk, er ikke Vitaliv ansvarlig for noe tap eller skade – inkludert, men ikke begrenset til – økonomisk, utilsiktet, spesielle eller andre relaterte typer skader og/eller tap– som oppstår av eller i sammenheng med Brukerens bruk av Nettstedet eller Produktene, ethvert innhold tilgjengeliggjort gjennom Nettstedet, eller transaksjoner utført gjennom Nettstedet. Brukeren samtykker i å ikke holde Vitaliv ansvarlig for tap som oppstår i forbindelse med en hendelse eller hendelser utenfor Vitalivs rimelige kontroll. Dette gjelder uavhengig av om Vitaliv er klar over eller burde vært klar over risikoen for slikt tap eller skade.

Forbehold ved garantier

Vitaliv tilbyr Nettstedet på et ‘som tilgjengelig’-, ‘som den er’- og ‘inkludert alle mangler’-grunnlag. Iden utstrekning det er tillatt av etter gjeldende rett, har ikke Vitaliv noe ansvar eller gir noen garanti vedrørende påliteligheten, egnetheten og nøyaktigheten – uansett formål – til Nettstedet, innholdet på Nettstedet, Produktene.

Det er Brukerens eneansvar å bekrefte og vurdere egnetheten av Nettstedets og Produktenes formål før bruk, og bestemme hvorvidt Nettstedet og Produktene er egnet for tiltenkt bruk.

Ved å bruke Nettstedet godkjenner Brukeren at Vitaliv kan bruke tredjepartsleverandører til å levere programvare, maskinvare, lagring, nettverk og andre teknologiske tjenester. Handlinger og forsømmelser utført av tredjepart kan være utenfor Vitalivs rimelige kontroll. I den utstrekning som maksimalt er tillatt etter norsk rett, skal Vitaliv ikke være ansvarlig for eventuelt tap eller skade som forårsakes av handlingene og forsømmelsene til slike tredjepartsleverandører.

Vilkårene er ikke ment å begrense de lovbestemte og ufravikelige rettigheter som Brukeren har som forbruker.

Lovvalg og tvister

Disse Vilkårene er underlagt norsk rett.. Tvister som oppstår fra eller i sammenheng med disse Vilkårene skal løses gjennom forhandlinger mellom Brukeren og Vitaliv. Dersom tvisten ikke kan løses gjennom forhandlinger, kan saken forelegges norske domstoler. Det forannevnte begrenser ikke forbrukeres ufravikelige rettigheter.

Eventuelt

Tilgjengelighet. Tilgjengeligheten til Nettstedet kan påvirkes av faktorer som Vitaliv ikke kan kontrollere innenfor rimelighetens grenser, som f.eks. båndbreddeproblemer, utstyrsfeil og handlinger og forsømmelser forårsaket av tredjeparts tjenesteleverandører eller force majeure-hendelser. Vitaliv er ikke ansvarlig for Nettstedets utilgjengelighet forårsaket av slike faktorer.

Varighet og opphør. Vilkårene trer i kraft på datoen som er indikert på toppen av Vilkårene og forblir i kraft frem til de oppdateres eller opphøres av Vitaliv.

Endringer. Vitaliv forbeholder seg rettigheter til å modifisere disse Vilkårene til enhver tid, hvor endringene trer i kraft når en ny versjon oppdateres på Nettstedet. Slike endringer kan være nødvendige på grunn av endringer i lovgivning eller regelverk, nye elementer på Nettstedet eller Vitaliv sin forretningspraksis. Vitaliv vil varsle Brukere (dersom Brukerens kontaktdetaljer er kjent for Vitaliv) om enhver type vesentlig endring i Vilkårene som kan ha betydning for Brukeren. Brukerens fortsatte bruk av Nettstedet etter endring utgjør Brukerens samtykke til de aktuelle endringene.

Mislighold av Vilkårene. Dersom Vitaliv mener – etter eget skjønn – at Brukeren misligholder disse Vilkårene, og at det er passende, nødvendig og ønskelig å gjøre det, kan Vitaliv:

 • Sende Brukeren en formell advarsel;
 • Midlertidig eller permanent avslutte tjenesten av Nettstedet eller Produktene til Brukere;
 • Rapportere Brukeren til relevant offentlig myndighet; eller
 • Iverksette juridisk søksmål mot Brukeren.

Overføring av rettigheter. Brukeren har ikke rett til å overføre Brukerens rettigheter til andre. . Vitaliv er berettiget til å overføre sine rettigheter og forpliktelser under disse Vilkårene – delvis eller i sin helhet – til en tredjepart ved å gi forvarsel til Brukeren.

Sammenslåing eller anskaffelse. Dersom Vitaliv i løpet av tidsperioden til disse Vilkårene blir kjøpt opp, fusjonert eller selger alle eller vesentlige deler av selskapets eiendeler, skal ikke disse Vilkårene automatisk opphøre, og Vitaliv i rimelig utstrekning legge til rette for at eier eller gjenværende virksomhet skal tre inn i og bindes av bestemmelsene i disse Vilkårene.

Delvis ugyldighet. Dersom en eller flere av bestemmelsene i disse Vilkårene anses som ulovlig(e), ugyldige eller ikke kan håndheves, skal ikke gyldigheten eller håndhevelsen av de øvrige bestemmelsene i Vilkårene påvirkes som resultat av dette.

Skadesløsholdelse. Brukeren samtykker i å forsvare og holde Vitaliv, dets datterselskaper, samarbeidspartnere, funksjonærer, agenter, entreprenører, lisensører, tjenesteleverandører, underleverandører, vareleverandører, lærlinger og ansatte skadesløse fra alle krav eller begjæringer som oppstår fra Brukerens mislighold av disse Vilkårene, Brukerens bruk av Nettstedet eller Produktene, eller Brukerens brudd på enhver lov eller tredjeparts rettighet.